Wie ben ik?


Mijn naam is mr. Lonneke Smeets-Sanders, woonachtig te Roosteren, Midden - Limburg.                In 1999 ben ik afgestudeerd aan de universiteit Maastricht waar ik de opleiding ‘Nederlands recht’ heb gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik mij met name geconcentreerd op bestuursrechtelijke onderwerpen en heb mij daarbij toegespitst op het Omgevingsrecht, zoals huur- en bouwrecht, ruimtelijke ordening en milieu. Sindsdien ben ik als jurist werkzaam geweest in het bedrijfsleven, te weten bij Tonnaer adviseurs in Omgevingsrecht, en heb in 2008 de overstap gemaakt naar de                               overheid. 

Sinds 2013 werk ik als jurist omgevingsrecht bij de MER- omgevingsdienst. De MER-omgevingsdienst is in 2013 opgericht om de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen uit te voeren. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren over diverse juridische bestuursrechtelijke vraagstukken, het redigeren van handhavingsbesluiten, het begeleiden van omgevingsvergunningprocedures en het vertegenwoordigen van deze gemeenten in bezwaar- en beroepsprocedures. 

In 2015 heb ik samen met een aantal collega's de MER-academie opgericht en verzorg ik binnen deze organisatie juridische opleidingen op diverse gebieden binnen het bestuursrecht meer concreet, het omgevingsrecht. Inmiddels is deze MER-academie uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel binnen deze omgevingsdienst. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is met een breed scala aan bestuursrechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van onze fysieke leefomgeving.  

Naast mijn werkzaamheden bij de omgevingsdienst ontwikkel en verzorg ik juridische opleidingen voor ‘de RUD-academie’, onderdeel van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD), een Gemeenschappelijke Regeling waarin alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg op inhoud en beleid samenwerken. De RUD-academie is opgericht met het doel om de kennis van het bestuursrecht binnen deze gemeenten te vergroten zodat vergunning- en handhavingsprocedures op een correcte manier worden doorlopen en besluiten de rechterlijk toets kunnen doorstaan.

Het feit dat ik het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen als een enorme uitdaging ervaar en het lesgeven in het Omgevingsrecht mij ontzettend veel voldoening geeft, heeft mij doen besluiten mij nog méér toe te leggen op het overdragen van kennis, vandaar dat ik naast deze werkzaamheden ben gestart met mijn eigen bedrijf. 

Mij is gebleken dat wet-en regelgeving voor 'niet-juristen' vaak moeilijk te begrijpen is. Juridische opleidingen zijn er genoeg maar ook bij deze opleidingen wordt vaak juridisch taalgebruik niet geschuwd. 

Door het hebben ontwikkeld van een format waarbij in begrijpelijke taal en op een enthousiaste manier, kennis op een duidelijke manier wordt overgebracht, blijft opgedane kennis langer hangen en zult u terugkijken op een plezierige (les)ochtend.

Ik zou het leuk vinden om ook voor uw organisatie mijn kennis en enthousiasme te kunnen inzetten.

Geen ingewikkeld woordgebruik. Nee, gewoon praktische en helder taal.

Voor meer informatie, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet


mr. Lonneke Smeets-Sanders