ONZE KLANTEN

 Overheid

Medewerkers van Regionale uitvoeringsdiensten, omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen en provincies

Tegenwoordig wordt van u als 'omgevingsrecht- professional' verwacht dat uw kennis op peil is.                              U kent ze wel: De strenge landelijke kwaliteitscriteria. Ons aanbod in opleidingen is dan ook toegespitst op deze kwaliteitscriteria. De opleidingen zijn specifiek gericht op de doelgroep die dagelijks met de daadwerkelijke uitvoering van deze wet- en regelgeving te maken heeft op het gebied van omgevingsvergunningverlening, openbare orde en het houden van toezicht op de naleving van deze regels. Ik denk hierbij aan vergunningverleners, toezichthouders, én niet te vergeten de mensen die bij de front-office vaak moeilijke vragen voor de kiezen krijgen. 

Via oneindig veel praktijkvoorbeelden, handige schema's en een enthousiaste interactieve manier van 'les'geven, waarbij ik mij zoveel mogelijk zal richten op úw specifieke vragen en/ of casussen die in úw werkgebied spelen, tracht ik de vaak moeilijke juridische regelgeving op een begrijpelijke wijze uit te leggen. 

Ik sta al jarenlang met twee benen in uw werkpraktijk. Graag deel ik met u mijn kennis en de kneepjes van het vak.

Reacties van enkele deelnemers:

'Zeer bruikbaar. Goed evenwicht tussen theorie en toepasbaarheid in de praktijk' (coördinator gemeente Nederweert)

'Leerzame cursus, ook voor beginners. het gebruik van voorbeeldsituaties maakte het helder en herkenbaar.'        ( Administratief medewerker MER- Omgevingsdienst)

'Ik zie ernaar uit om aan soortgelijke cursussen in de toekomst deel te nemen' ( Toezichthouder bouwen gemeente Leudal)

'Ondanks dat ik al een aardige kennis heb van de Wet milieubeheer was het toch fijn om enkele onderdelen op te frissen en zelfs weer nieuwe dingen te leren' ( specialist milieu gemeente Horst aan de Maas)

Bedrijfsleven

Ruimtelijke adviesbureaus, vastgoed, makelaardij, taxatie- en architectenbureaus

Een aantal van onze opleidingen zijn toegespitst op de zakelijke en/ of commerciële kant van het Omgevingsrecht. Ik denk hierbij aan 'Vergunningvrij bouwen en gebruik' en 'Vastgoed in het omgevingsrecht'. Bij elke ontwikkeling of gebruik van vastgoed heeft de makelaar, de taxateur of architect te maken met een veelheid aan regelgeving op het gebied van het Omgevingsrecht. Om in dit vakgebied goed te kunnen blijven functioneren is een gedegen kennis van het Omgevingsrecht in brede zin een vereiste. Hoe ziet het huidige wettelijke kader er uit en wat betekent dit voor de makelaar en de taxateur? Na het volgen van één van onze opleidingen komt men beslagen ten eis bij uw zakelijke relaties.

Particulieren

'Ondernemers' in vastgoed

'Ondernemerschap' betekent het zien van kansen en het benutten van die kansen waarmee je waarde creëert voor je omgeving en voor jezelf. Houdt u zich bezig met het aan- en verkopen van grond, bedrijfspanden, woningen, etc. dan is een bepaalde mate van kennis van ruimtelijke regelgeving onontbeerlijk. Kansen omzetten in succesvolle resultaten begint immers met een gedegen voorbereiding. 'Hoe moet ik een bestemmingsplan lezen en interpreteren?', 'Wat is het beleid of de visie van de gemeente of de provincie ten aanzien van mijn plannen?', 'Welke milieuregels zijn van invloed op de realisatie van mijn ontwikkeling?', Dit zijn belangrijke vragen waarbij de antwoorden te vinden zijn in omgevingsrechtelijke regelgeving.

Gun uzelf dit extra inzicht en volg een praktische opleiding bij Sanders Opleider in Omgevingsrecht!  

Onderwijs

Het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs

Ook het bieden van gastcolleges en gastlessen aan het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs behoort tot de mogelijkheden. Door mijn in praktijk opgedane ervaring bij het procederen voor rechtbanken en het adviseren aan bedrijven, kan ik studenten met voorbeelden uit de praktijk op een boeiende en inspirerende manier laten kennismaken met de bestuursrechtelijke wet- en regelgeving. Het is voor mij een mooie uitdaging om bestuursrechtelijke/ omgevingsrechtelijke vraagstukken zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van studenten zodat ze nieuwe leerstof eenvoudiger kunnen plaatsen. Opmaat toegesneden opleidingen voor elk opleidingsniveau zijn onze specialiteit!

Reactie van een deelnemer:

'Dit is ons nog nooit zo goed uitgelegd' (leerling vierde leerjaar Citaverde Roermond)